Image

Veri Depolama ve Yedekleme Çözümleri

Depolanan verinin güvenli ve doğru şekilde saklanamaması ve yedeklenememesi büyük risk oluşturmaktadır. Önem ve öncelik gerektiren verilerin herhangi bir nedenle zarar görmesi kurumlarda maddi ve itibari kayıplara sebep olmaktadır. Bu sebeple kurumsal depolama ve yedekleme sistemleri üretilmiştir.

BTEXPER olarak olası bir veri kaybı durumunda veriye en hızlı şekilde ulaşmak sizlere yenilikçi depolama ve yedekleme sistemleri sunuyoruz.