Image

Sistem Yönetimi ve İş Sürekliliği Yönetimi

Sistem Yönetimi ve İş Sürekliliği Yönetimi, kurumlardaki yapıyı iyi analiz ederek kritik iş süreçlerini belirleyen ve senaryoları bunlara göre kurgulayan gerçek uzmanlarla başarıya ulaşır.

BTEXPER “beklenmeyen durumlar” ekseninde bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemi oluşturarak; sistematik olarak sürekliliği sağlayacak iş birimlerini belirleme, izleyecekleri yolları ve yöntemleri oluşturma, senaryolaştırma ve hazırlıkları tamamlama noktasına kadar tüm süreçlerde etkin bir rol almaktadır.